تولید انبوه بردهای الکترونیک، برای به صرفه بودن باید در شرایط کاملا مکانیزه ای صورت گیرد تا حداقل هزینه های تولید را در بر داشته باشد.

قطعات الکترونیکی DIP  – پایه ایی در چنین چهارچوبی نمی گنجند، اگرچه که مکانیزاسیون تا حدودی قابل پیاده سازی است، اما به عنوان مثال پایه های قطعات برای نصب روی PCB باید به اندازه دقیقی از قبل خم شوند.

مزایای SMT

مزایای SMT

حتی در شرایطی که به صورت اتوماتیک قطعات DIP به روی PCB نصب می شوند باز هم مشکلاتی مانند درست جا نرفتن پایه ها بروز میکند که سرعت پروسه تولید را به صورت قابل توجهی کاهش می دهد.

به جای استفاده از سیم ها (پایه های المان) DIP جهت اتصال قطعه DIP به PCB، در فناوری SMT خود قطعه SMD به صورت مستقیم به PAD های برد مدارچاپی لحیم می شود.

همچنین این عمل موجب صرفه جویی در هزینه های ایجاد سوراخ در PCB میگردد.

با توجه به اینکه در این حالت قطعات به جای اینکه از طریق سوراخهای روی برد نصب شوند، مستقیما روی سطح برد نصب می شوند، این تکنولوژی جدید Surface Mount Technology یا فن آوری نصب سطحی (SMT) و قطعات مورد استفاده در آن هم Surface Mount Deices یا قطعات نصب سطحی (SMD) نامیده می شود.

ایده ی فن آوری SMT به دلیل بالا بردن سطح مکانیزاسیون و در نتیجه صرفه جویی قابل توجه در هزینه های تولید به سرعت مورد پذیرش قرار گرفت.

منبع : dip-smd.ir