جهت استعلام هزینه مونتاژ DIP و SMD برد الکترونیکی به دو صورت زیر اقدام کنید :

۱- ارسال PCB فایل برد خود را (جهت مسایل امنیتی میتوانید مقادیر عددی المانها را پاک کنید) در حالی که لیست المانها موجود باشد
۲- ارسال تصویر واضح از برد مونتاژ شده (تمام قطعات قابل شناسایی باشند)
به یکی از آدرسهای زیر :

hadad_mostafa@yahoo.com
hadad@dip-smd.ir

جهت آگاهی از قیمت های حدودی کار مونتاژ DIP و SMD برد الکترونیکی خود به لینکهای زیر مراجعه فرمایید:

قیمت مونتاژ قطعات DIP

قیمت مونتاژ قطعات SMD

با تشکر.