پلان مونتاژ مهندسی
مناسب : شرکت ها، مهندسین، کارهای نمونه، پروژه های خاص و ..

در صورتیکه کیفیت و دقت مونتاژ برد الکترونیکی، برای شما دارای اهمیت خاص میباشد، این پلان به شما توصیه میشود که علارغم قیمت مناسب بالاترین کیفیت کار را ارایه میدهد.

قابل توجه :
کلیه ی مواد مصرفی در واحد مونتاژ گروه الکترونیک حداد جزو مواد مصرفی درجه یک و تایید شده میباشد.