پلان مونتاژ معمولی
مناسب : اشخاص، پروژه های ساده و ..

در صورتیکه برد الکترونیکی شما جزو کارهای مونتاژی روتین بوده و نیازی به شارژ مجدد پدها ندارد و فاقد قطعاتی همچون چیپ های ریز و حساس میباشد، میتوانید این پلان را انتخاب نمایید.

قابل توجه :
کلیه ی مواد مصرفی در واحد مونتاژ گروه الکترونیک حداد جزو مواد مصرفی درجه یک و تایید شده میباشد و در این پلان فقط شستشو و شارژ مجدد کلیه قطعات (به جز موارد لازم) حذف شده است.