پلان مونتاژ قراردادی
مناسب : شرکت ها، کارگاهها، کارخانجات، مراکز تولیدی و مراکز تعمیراتی و ..

در صورتیکه واحد شما دارای کارهای مونتاژی یا تعمیراتی متناوب چه به صورت تکی یا تعداد بالا در طول سال میباشد، پیشنهاد ما برای شما عقد قرارداد ماهانه یا سالانه با یک واحد مونتاژی با توانایی فنی و علمی مناسب میباشد، به گونه ایی که کلیه کارهای مونتاژی شما را در هر زمان و به هر تعداد در طول مدت قرارداد به عهده بگیرد.

مزایای این کار :
عدم تحمیل هزینه های مالی ایجاد واحد مونتاژ
عدم تحمیل هزینه های مالی نیروی انسانی
ایجاد هماهنگی پایدار با واحد مونتاژ
امکان تعیین استانداردهای خاص
استفاده از توان فنی و علمی مهندسین ما
سرعت عمل و نداشتن محدودیت در تعداد بردها (از یکی تا تیراژ)

اما نکته مهم در این بین اینست شما هزینه ها را بر اساس خدمات ارایه شده میپردازید.
هرگونه کار مونتاژ برد از هر نوع از جمله مونتاژ ماشینی SMD و … با بهترین کیفیت به عهده ما خواهد بود و شما هیچ گونه نگرانی در این باب نخواهید داشت.
همچنین خدمات تست و تعمیر هم قابل ارایه میباشد.

قابل توجه :
کلیه ی مواد مصرفی در واحد مونتاژ گروه الکترونیک حداد جزو مواد مصرفی درجه یک و تایید شده میباشد.